Latvia's Centenary

2018.gadā Latvija svin neatkarīgas valsts izveidošanas simtgadi. Plašā svinību programma pašu mājās un citur pasaulē ir apliecinājums mūsu kultūras izcilībām, dzīvesveida vērtībām un inovatīvajam garam. Mēs izzinām, radām un svinam - Latvijas nākotnei! 

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecus gadus, no 2017. līdz 2021. gadam. Katru gadu mēs atzīmējam pieturas punktus celā uz Latvijas valstiskumu, sākot ar 1917.gada Pirmā Latgales kongresa, kas iezīmēja Latgales apņemšanos apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz vienotas valsts izveidi, simtgadi, turpinot ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu 2018.gada 18.novembrī, cildinot Brīvības cīņu varoņus 2019.gadā, līdz pat Latvijas starptautiskās de iure un de facto atzīšanas simtgadei 2021.gadā.

LV100 svinības sākās 2017.gada 4.maijā ar projektu "Apskauj Latviju", iestādot 100 ozolus ap Latvijas robežām. Šai akcijai sekoja Baltā Galdauta svētki par godu 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai, kad Latvijas PSR Augstākā Padome demokrātiski nobalsoja par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Deklarācijas pieņemšana bija pirmais solis ceļā uz Latvijas brīvību no piecdesmit gadus ilgušās Padomju okupācijas.

Simtgades svinību kulminācija būs 2018. gada 18. novembrī, taču visu simtgades svinību periodu mūs priecēs daudzveidīgi kultūras, izglītības, publiskās diplomātijas un starpdisciplināri pasākumi un projektu Latvijas novados, galvaspilsētā un dažādās pasaules metropolēs.

Ar pilnu LV100 pasākumu programmu var iepazīties oficiālajā simtgades platformā: lv100.lv

Simtgades publiskās diplomātijas programma: www.mfa.gov.lv

2017. un 2018. gads ir svinīgs laiks visam Baltijas jūras reģionam. Savu valstu dibināšanas vai atjaunošanas simtgades svin arī mūsu kaimīni - Lietuva, Igaunija un Somija. Somija savas valsts izveidošanas simtgadi svin 2017. gada 6. decembrī, tai seko Lietuvas neatkarības atjaunošanas simtgade 2018. gada 16. februārī un Igaunijas valstiskuma simtgades svinības 2018. gada 24. februārī.