Kas Gēte ir vāciešiem un Servantess – Spānijai, tas Rainis ir latviešiem – vai, godīgi būtu teikt, Rainis (1865–1929) un Aspazija (1865–1943). Laikā, kad latviešu literārās valodas attīstība bija vēl tikai sākumstadijā, Rainis un Aspazija noteikti bija vieni no tiem, kuri palīdzēja to kopt. Savā dzejā, lugās, tulkojumos un politiskajās aktivitātēs viņi abi veidoja latviešu identitātes izjūtu. Ir grūti atrast kādu Latvijas pilsētu, kurā kāda iela nebūtu nosaukta Raiņa vai Aspazijas vārdā; iespējams, ka redzēsi viņu vārdus lielākajā daļā teātru repertuāru. Tas ir tikai loģiski, ka pat uz Merkura ir krāteris, kam dots Raiņa vārds. 2015. gadā Latvija atzīmēja latviešu kultūras unikālā radošā tandēma 150. gadadienu.

Meet Rainis & Aspazija

mindpower_-_meet_rainis_aspazijaa
Meet Rainis and Aspazija